Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vandaag de dag is MVO bij iedere organisatie in meer of mindere mate wel geïntegreerd. Bij InternetToday is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Ondernemen met oog voor mens, dier, natuur en milieu. Het zijn belangrijke onderwerpen in de dagelijkse keuzes die we als organisatie maken. Wij vinden het, als organisatie zijnde, onze taak om ons steentje bij te dragen aan de toekomst van de volgende generaties, hoe klein dat steentje misschien ook mag zijn.

We vertellen je graag waarom duurzaamheid zo belangrijk voor ons is en een basis vormt voor een aantal (fundamentele) keuzes die we in de afgelopen periode hebben gemaakt en in de aankomende periode gaan maken.

Meerdere zonnepanelen naast elkaar

Groen kantoor

Begin januari 2023 hebben wij onze intrek genomen in een nieuw pand. Dit is voor ons meteen het startsein geweest voor het doorvoeren van diverse optimalisaties op, aan en in dit pand. Ons pand wordt voorzien van honderden zonnepanelen. We verwarmen het pand met warmtepompen en vloerverwarming. Daarnaast is het pand voorzien van een warmte terugwin installatie. Deze haalt energie uit de lucht kan tot 80% van die energie uit de lucht overbrengen in nieuwe verse lucht. Netto levert het pand jaarlijks meer energie op dan dat we verbruiken waardoor we ook warmte kunnen terug leveren. We hebben dan ook geen gasaansluiting.

Al deze aanpassingen hebben ertoe geleid dat het pand inmiddels energielabel A++ heeft.

Duurzame datacenters

Als full-service hostingprovider en een van de grootste managed service partners (MSP) van Nederland vinden we het onze taak om de selectie van onze datacenters en het gebruik van energie niet los te zien van de effecten die die keuze heeft op het milieu. Het door ons gebruikte datacenter van EvoSwitch Iron Mountain te Haarlem is volledig CO2 neutraal door het gebruik van groene energie. Het datacenter gebruikt buitenlucht om te koelen, wat vervolgens gebruikt wordt voor het koelen van de serverruimtes. Op jaarbasis scheelt dit heel veel energie en milieuvervuiling. Daarnaast investeren zij wereldwijd in groene projecten in samenwerking met de Climate Neutral Group.

Bovendien is door de Europese datacenterindustrie het Climate Neutral Data Center Pact ondertekend. Deze klimaatambitie van de industrie sluit aan bij de ambities van de Europese Commissie om in 2030 een CO2 neutrale datacenterindustrie te hebben. Ons datacenter heeft als Pact Operator dit pact ondertekend.

Daarnaast zien wij erop toe dat de apparatuur die niet gebruikt wordt in de datacenters die niet per definitie uitgeschakeld is. Dit om onnodig stroomverbruik te voorkomen. In z’n algemeenheid proberen wij bij de keuze voor leveranciers zo veel mogelijk duurzaamheid en informatiebeveiliging als uitgangspunten te houden.

Het klimaat op het internet

We staan voor een veilige internetomgeving. In alles wat wij doen, staan informatiebeveiliging en cybersecurity centraal. We vinden het niet alleen belangrijk om naar deze zaken te handelen maar ook om onze klanten en relaties te informeren en te adviseren over deze belangrijke thema's.

We zijn lid van verschillende brancheonrganisaties zodat we op onze manier invloed kunnen uitoefenen op de markt over onderwerpen die belangrijk zijn, zoals informatiebeveiliging en cybersecurity.

Vereniging van Registrars

Logo van Vereniging van RegistrarsDe Vereniging van Registrars (VvR) is een organisatie die gericht is op de belangenbehartiging van alle Nederlandse Registrars. Verder staat deze organisatie voor het delen van kennis, een veiliger internet en het bieden van diensten en netwerkmogelijkheden. De vereniging onderhoud nauw contact met de Veilig Email Coalitie, een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsinstellingen.

Dutch Cloud Community

Logo van Dutch Cloud CommunityDe Dutch Cloud Community (DCC) is een organisatie die staat voor het creëren van een gezonde Nederlandse hosting-, cloud- en internetsector en wil bijdragen aan een open, veilig en vrij internet. Leden van de Dutch Cloud Community onderscheiden zich door een cultuur die garant staat voor professionaliteit, kwaliteit en transparantie. Daarnaast committeren DCC-leden zich aan de Code of Conduct en aan de gedragscode Notice and Takedown.

Bedrijfskeuzes met een gedachte

Een grote besparing voor het milieu zit voor InternetToday is het uitfaseren van oude apparatuur en deze te vervangen voor nieuwe, energiezuinige hardware. Betrouwbaarder, sneller, nieuwe techniek én groener.

Logo van ISO 27001 certificering van InternetTodayNaast security weegt duurzaamheid ook zwaar bij het selecteren van onze leveranciers. Zelf zijn we ISO 27001-gecertificeerd en werken graag met leveranciers die hun informatiebeveiliging ook op orde hebben.

Hoewel het thuiswerken, zeker sinds de Corona pandemie, gestimuleerd wordt, ontkomen we niet aan het dagelijkse woon-werk verkeer. Ook het verkeer van en naar onze leveranciers, klanten en partners vindt zijn doorgang weer. Maar dat wil niet zeggen dat we hier geen duurzame keuzes in kunnen maken. Zo zijn de auto’s die we via onze onderneming aanschaffen volledig elektrisch. Hierdoor verminderen we de uitstoot van broeikasgassen en verkleinen wij onze ecologische footprint. Het meerendeel van het InternetToday team gebruikt de fiets of het openbaar vervoer voor woon-werkvervoer. Dit stimuleren wij door OV-gebruik 100% te vergoeden.

Duurzame projecten

Onder de vlag van Today Concepts hebben wij in 2021 een duurzaamheidscampagne uitgerold. Iedere nieuwe klant kreeg van ons, in samenwerking met registry EurID, een boom cadeau. Er zijn in die periode honderden nieuwe bomen gepland in een speciaal geselecteerd gebied in Spanje. Tot op de dag van vandaag groeien daar bomen en dragen we bij aan de compensatie van CO2 uitstoot.

Veel Bomen in een bosrijke omgeving

In het kader van deze bedrijfskeuze met een gedachte hebben wij meegewerkt aan een interview met DNS Belgium. Deze Belgische non-profit organisatie beheert o.a. het .BE domein en zet stevig in op duurzaamheid van haar dienstverlening. Dit doen zij door een duurzaamheidsbeleid aan de hand van vier pijlers te voeren: inspirerende werkplek, leider in security, digitaal bewustzijn en duurzaam ketenbeheer.

Wij mochten ons duurzaamheidsverhaal en visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen delen en toelichten hoe onze bewuste keuzes ons naar een duurzame engagement hebben geleid.

Zorgen voor mensen

Sinds januari 2023 hebben we onze intrek genomen in ons nieuwe pand. Voorafgaand aan deze intrek is, tijdens de design-fase, met name aandacht besteed aan de luchtbehandeling die op basis van het CO2 niveau wordt geregeld en de mogelijkheid om per ruimte in het kantoor de temperatuur te regelen. De inrichting van het kantoor wordt dusdanig gerealiseerd dat onze werknemers en bezoekers graag op kantoor werken, geïnspireerd raken en hierdoor veel langer bij ons blijven werken. Wil je kennis komen maken in ons nieuwe pand? We verwelkomen je graag.

Persoonlijke ontwikkeling vinden we enorm belangrijk. Jaarlijks stellen we een bepaald opleidingsbudget ter beschikking dat naar eigen inzicht besteed kan worden. De enige voorwaarde die we stellen aan het opleidingsbudget is dat het besteden ervan ten goede komt van de persoonlijke ontwikkeling!

Maatschappelijke betrokkenheid

Niet alleen op het gebied van mens en milieu maken wij duurzame keuzes. Ook voor wat betreft de samenleving denken we aan de toekomst. Zo sponsoren wij de plaatselijk voetbalvereniging en hebben we in 2021 Diergaarde Blijdorp (midden in de Corona pandemie) gesteund door op grote schaal deel te nemen aan een sponsoractie en hebben we onze klanten gevraagd hetzelfde te doen!

Ook doneren we via onze leverancier SIDN jaarlijks een groot bedrag aan het SIDN fonds. Dit fonds draagt bij aan een sterk internet voor iedereen!

Lokaal actief

Tenslotte proberen we ons steentje bij te dragen op lokaal niveau. We hebben ons aangesloten bij de Botlek Business Club en de Ondernemersverening Nissewaard. We delen onze ervaring met en kennis over een veilige internetomgeving, informatiebeveiliging en cybersecurity met andere ondernemers uit de regio.

Botlek Business Club

Logo van Botlek Business ClubDe Botlek Business Club is een business to business netwerkorganisatie in de regio Rijnmond. Het is een platform voor ondernemers en professionals om kennis en ervaringen te delen. De Botlek Business Club is één van de meest actieve netwerken in Rotterdam en omstreken. Maandelijks zijn er interessante en vooral gezellige bijeenkomsten in de regio Rotterdam-Botlek. Stuk voor stuk bijeenkomsten met verschillende karakters op verrassende locaties.

Ondernemersvereniging Nissewaard

Logo Ondernemersvereniging Nissewaard

Wil je meer weten over onze maatschappelijke initiatieven?

Neem dan contact met ons op.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09:00 - 17:30.