Privacy statement

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Today Concepts B.V., handelend onder de handelsnaam InternetToday (Kamer van Koophandel nr. 24372169), Jan Campertlaan 2, 3201 AX, Spijkenisse.

Versie: 19-06-2023v1.5

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van je verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze websites www.internettoday.nl, mijn.internettoday.nl en mijn.todayisp.nl verkrijgen we bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik en omschrijving van de persoonsgegevens

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Today Concepts B.V. in bepaalde gevallen je persoonsgegevens opslaat. Today Concepts B.V. gebruikt je persoonsgegevens voor:

 • Het verlenen van toegang tot onze website. -
  Niet al onze websites zijn vrij te bezoeken. Onze klantportalen zijn bereikbaar achter een login waarvoor wij je gebruikersnaam, klantnummer en wachtwoord opslaan.
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website. -
  Wanneer je gebruik maakt van onze websites en daarbij specifieke functionaliteiten gebruikt zoals de domeinnaamchecker slaan wij de zoekresultaten op. Voor het bewaren van items in je winkelwagen gebruiken wij een cookie welke door de browser wordt opgeslagen op je computer.
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten. -
  Om onze overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren slaan wij de volgende gegevens op; bedrijfsnaam, titel/geslacht, initialen, achternaam, straat, nummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, functie en afdeling. Voor de financiële afwikkeling per automatisch incasso slaan wij tevens je IBAN en te naamstelling van de bankrekening op.
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met je indien je hierom verzoekt. -
  Wij bewaren hiervoor je e-mailadres, mobiele- en/of vaste telefoonnummer en je adres (straat, nummer, toevoegsel, woonplaats en land).
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website. -
  Om beter inzicht te krijgen in de interesse van onze bezoekers gebruiken wij Google Analytics. Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevatten onder andere jouw geanonimiseerde IP-adres.
 • Product- en dienstontwikkeling. -
  Om beter inzicht te krijgen in de interesse van onze bezoekers gebruiken wij Google Analytics. Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevatten onder andere jouw geanonimiseerde IP-adres.
 • Het bepalen van strategie en beleid.
  Het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij je belangstellingen. Voor het tonen van advertenties via onder andere Google bewaren wij je bezoek aan onze website via Google (Analytics). Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevatten onder andere jouw geanonimiseerde IP-adres. Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Today Concepts B.V., haar relaties en haar medewerkers.
 • Het verzenden van de nieuwsbrief.
  Voor het verzenden van de nieuwsbrief (doel) verwerken we je e-mailadres, voor- en achternaam en taal. Deze gegevens verwerken wij alleen als je ons deze gegevens verstrekt via inschrijving voor de nieuwsbrief op de websites of wanneer je deze gegevens verstrekt via mijn.todayisp.nl. Deze gegevens zullen wij bewaren in onze nieuwsbrief-lijst met adressen totdat je jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal 1 jaar nadat we je voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.
 • Het registreren, verhuizen en onderhouden van je domeinnaamregistraties. -
  Wanneer je ons verzoekt om een domeinnaam te registreren maken wij gebruik van de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, titel/geslacht, initialen, achternaam, straat, huisnummer, toevoegsel, faxnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, functie en afdeling, bedrijfstype en provincie. Voor specifieke domeinnaamextensies (TLD’s) is mogelijk meer informatie benodigd zoals geboorteplaats, geboortepostcode, geboorteland, geboortedatum, paspoortnummer of identificatiebewijs, identificatiebewijs uitgifte instantie. Tevens kan een ID en wachtwoord benodigd zijn welke je hebt ontvangen van de registry.
 • Een eventuele sollicitatieprocedure
  Wanneer je bij ons solliciteert op een van de openstaande vacatures slaan we jouw gegevens op. Zodra we jouw CV beoordeeld hebben verwijderen wij de gegevens direct uit ons systeem.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

We gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hier voorafgaande toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Voor de registratie van domeinnamen is het noodzakelijk om je gegevens zoals NAW- en contactgegevens te verstrekken aan de registry in kwestie die de registraties van de bewuste domeinnaam-extensie uitvoert zoals bij voorbeeld SIDN bij .NL dat doet.

Gegevensbeveiliging

Today Concepts B.V., maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is. Al onze klantportalen zijn voorzien van een SSL-certificaat.

Je wettelijke rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via , of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)88-7507000 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 • Overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Today Concepts B.V.

Jan Campertlaan 2
3201 AX Spijkenisse
Nederland
Kamer van Koophandel nr. 24372169

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.